عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی

شعر . عشق . دلتنگی

» اربعین ... :: جمعه ۱۳٩٦/٧/٢۱
» حرم ... :: جمعه ۱۳٩٦/٧/٢۱
» اربعین ... :: جمعه ۱۳٩٦/٧/٢۱
» اربعین ... :: جمعه ۱۳٩٦/٧/٢۱
» ارباب ... :: جمعه ۱۳٩٦/٧/٢۱
» اربعین ... :: جمعه ۱۳٩٦/٧/٢۱
» نوکر ... :: جمعه ۱۳٩٦/٧/٢۱
» شنبه ۱۳٩٤/٦/٢۱ :: شنبه ۱۳٩٤/٦/٢۱
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٦/٥
» پنجشنبه ۱۳٩٤/٦/٥ :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٦/٥
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٦/٥
» ... :: دوشنبه ۱۳٩٤/٥/٢٦
» حسرت ... :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٤/۳
» ... :: شنبه ۱۳٩٤/۳/٢۳
» ... :: شنبه ۱۳٩٤/۳/٢۳
» ... :: جمعه ۱۳٩٤/۳/۸
» درد عشق !!! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۳۱
» جواب ... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۳۱
» الهی و ربی من لی غیرک ... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۳۱
» به یاد روزهای ماه محرم و پیراهن مشکی عزیزم ... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۳۱
» الکی مثلا عشق ... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۳۱
» الکی مثلا من عاشقم .. :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۳۱
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٩
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٩
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٩
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/٢٧
» شب جمعه :: جمعه ۱۳٩٤/٢/٢٥
» یا زینب (س) :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/۱۳
» یا زینب (س) :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/۱۳
» جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٩ :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» نوروز ... :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» عید ؟!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» آخ دلم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» مادر ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» ردای عید من امسال همین است که هست ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» مادر . . . :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» مادرم . . . :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» مادر ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» مادر . . . :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» فردا ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» مادرم رفت ... :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/۸
» تولدمون مبارک . . . :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٤
» سوم اسفند . . . :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۳
» ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» هفتاد بار استغفار پس از هر نماز صبح :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» ... :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» آقا . . . :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» شرمنده ام ... :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» السلام علیک یا امام الرئوف! :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» راهپیمایی 22 بهمن ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» نرو ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» مادر ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» مادرم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» آنقـــدر اینجـا می نشینم تـا بیایی ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٩ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٩
» عشق بازی ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٩
» تفاوت ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٩
» همینطوری نوشتم ، به خدا قسم ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۱
» مادر شهید ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۱
» پریشانی ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۱
» لالا لالا ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۱
» حسین ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۱
» خالصانه ترین عزاداری ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۱
» یکشنبه ۱۳٩۳/۸/۱۸ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/۱۸
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۳
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۳
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٩
» طلوع خورشید ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٩
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۸
» دیدن اسم عشق تان ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٧
» یه اشتباه محاسباتی ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٧
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩
» سلام ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٢ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٢
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۸
» فقط بعضی از خانم ها ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٠
» دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٩ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٩
» درمان ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱
» شیطان ... :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳۱
» جمعه ... :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۳٠
» مادر ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/۱۳
» ... :: شنبه ۱۳٩۳/٢/٢٧
» دل ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۸
» ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٤
» بک الدخیل یا رئوف.... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» بک الدخیل یا رئوف.... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» بک الدخیل یا رئوف.... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» یگانه سلطان ملک عاشقی... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» دلـم خیلی گرفته ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» حرم ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٠
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٠ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٠
» رجب ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٠
» بابای موجی ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩
» عشق بچه بازی نیست ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٤
» در ادامه مطلب قبلی ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢
» پرسش های در مورد رانندگی خانم ها(طنز) :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢
» ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» یارانه ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» زن ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» ایها الرئوف؛ گـاهی .. نگـاهی ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» ببخشید ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» ولادت حضرت زهرا (س) ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۳۱
» واژه ی مادر مرا تنها یاد تو می اندازد.... :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» مادر شهید پیش از آنکه مادرِ شهید شود، شهید می‌شود ! :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» مادر ... :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» مادر ... :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» روز مادر ... :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» ظهور ... :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» مردانه ... :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» خوشبختی یعنی : :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
» ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥
» مقدس ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥
» یا رفیق من لا رفیق له :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥
» خیلی زیبا ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥
» تو تنها نیستی ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥
» لبخند ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» خدایا به سلامت برگرده ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» داره یک ماه میشه و دوباره دل تنگه ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» وفات حضرت ام البنین (س) :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» 13جمادی الثانی، سالروز وفات حضرت ام البنین علیهاالسلام تسلیت باد ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» بودنت ... :: شنبه ۱۳٩۳/۱/٢۳
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» من سرم روی دوش تو باشد قشنگ است ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» کوچه ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» عشق میراث آدم و حواست ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» فکر نو ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» دانشگاه آزاد ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» رفتار عجیب ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٠
» سلام ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٩
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٩
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» آینه ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» بهار ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» کاش ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» دیشب ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» آهای ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» وسوسه ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» بمیری ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» خدانگهدار ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» انشاءالله فردا ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» بیا . . . :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» مادر ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» امروز . . . :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» جمکرانی :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» ما گشته‌ایم، نیست، تو هم جست‌وجو نکن . . . :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» پدر ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» بصیرت ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» فاطمیه ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» فاطمیه ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» خداحافظ رفیق... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» منم در سفره دارم هفت سین دارم ولی ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» لباس عید ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» چکار داشتی این عراقی ها آمده اند به ناموس کشورت دست اندازی کنند ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٢ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» محال ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» حجاب :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» ببار ای بارون ببار، بر دلم گریه کن خون ببار ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» فاطمیه و نوروز ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» می خواهم ساده بنویسم باز برای تو ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» جهنم ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» چشم ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٩ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» آشتی آشتی ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۸ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» مادر ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» یک هدیه زیبا ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» تنهایی چیست؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» نقطه سرخط ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» اهل همین حوالیم ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» مژه ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» صلوات بر سیّده نِسْوان فاطمه سلام الله علیها :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٥
» غزلی بی نقطه در وصف حضرت زهرا (س) :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٤
» بهار ؟!!! :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۳
» ت... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۳
» نامرد ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» ببخشید ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» کاش بیدار میشدم ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» یکی از بهترین دوستان خبر داد که عازم کربلا ست ، خیلی خوشحال شدم . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» جهنم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» باب الجواد... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» سال تحویل ، شاید حرم . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» الهی و ربی من لی غیرک ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٦ :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» هی فلانی . . . :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» بهار !!! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» بابا ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» بلاتکلیفی... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» انتظار ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» ببین ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» ساده ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» چشم ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» بسم اللّه الرّحمن الرّحیم :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩ :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» ولادت امام حسن عسکری علیه السلام مبارک باد :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» میلاد امام حسن عسکری (ع) مبارک باد :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» او می‌رود دامن کشان ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» کجایی ؟؟؟ :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» از آن یار مطهر ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» بیچاره ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» زیبا و صمیمی ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» قرآن ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٩
» آخرالزمان ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٩
» انشاء ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٧
» حرف ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٧
» تو ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٧
» عشق ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٧
» دل ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٧
» بیا ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» دیشب خواب دیدم ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» جای تو خالیست ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» زیباترینم ! :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» آقا ، تو چه وقت پیش ما می‌آیی . . . ؟ :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» آرام ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» دل تنگی ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» درمان ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥ :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» هم از تو ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» آری ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» دلم براش تنگ شده ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱
» سکوت ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» سکوت ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» باران ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» از تو ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» خوشگل و دلبر و برازنده ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» السلام علیک حین تقوم ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» توبه ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» چشمه آب زلالی که صدها سال گرداگرد قبر اصلی حضرت ابوالفضل العباس ع طواف می‌کند :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» پیام یک دوست عزیز ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» امام رضا (ع) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» امام رضا (ع) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» دوری و دوستی .... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٩ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٩
» شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٧ :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٧
» اس ام اس شب چله :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠
» دیشب سبب مشهدی شدن دو نفر شدم ، ولی خودم ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠
» شب یلدای زینب ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠
» شب یلدای حسینی ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠
» زیباترین پیام یلدایی از صمیمی ترین دوست این روزهایم ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠
» تیر نگذاشت که یک جمله به آخر برسد ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٢٦
» طفل ویرانه شدن زار شدن هم دارد ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٥
» السلام علیک یا غریب الغربا... یا ضامن آهو... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٤
» امام رضا (ع) :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٤
» اِلـــهـی و ربّـی مـَـن لـی غیــرُک :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٤
» دیروز یکی از رفقا بابلیط قطارش کلی دل ما را سوزوند(28 صفر آمد و بازهم ...) :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٤
» حجاب ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳
» یعنی تو ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳
» یادداشتی زیبا و دل نشین ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳
» جگر ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٠
» امام زمان(عج)-مناجات :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٠
» امام زمان(عج)-مناجات :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٠
» عشق :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٠
» با تمام زخم های تنت آرام بخواب... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٩
» رقیه (س) :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۸
» حضرت رقیه (س) :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۸
» رقیه (علیها السلام) در عاشورا :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۸
» دعا ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٠
» سرما خورده ام :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/٤
» ببار باران... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۳
» دلم گرفته برایت ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۳
» پیامک (احسان) یکی از دوستان که دل حقیر را ... بماند :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢
» نامه یک دختر به پدرش ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢
» انتظار ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢
» دوستت خواهم داشت ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٩
» من الذی أیتمنی علی صغر سنی :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸
» امان از دل رباب(س) :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸
» باب الحوائج... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸
» باز هم نظرات ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸
» سالار زینب(س) :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸
» امان از دل زینب(س) :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸
» وا حسیناه :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٦
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٦
» لایوم کیومک یا اباعبدالله :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٦
» امان از دل زینب(س) :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٦
» لایوم کیومک یا اباعبدالله ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» اشک ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» حسین (ع) :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» حسین (ع) :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥ :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» قول ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» بابا ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٩
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٩
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٩
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٩
» شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۸ :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۸
» نظرات (...) :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/۱٤
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/۱٤
» بیراهه ها :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/۱٤
» یادم باشد ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/۱۳
» هیئت ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/۱۳
» مست ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢
» تفهیم اتهام :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢
» مادر ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢
» حرف حساب :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢
» شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱ :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱
» سعید بیابانکی :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱
» شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱ :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱
» نیامد ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱
» حرم ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱
» سالار زینب(س) :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱
» یا مظلوم :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱
» یا حسین(ع) :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱
» یا سفینة النجاه :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱
» سالار زینب(س) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» امان از دل زینب(س) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» یا مظلوم :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» امان از دل زینب(س) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» یا مقطع الاعضا :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» سالار زینب(س) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» صل الله علیک یا سیدنالمظلوم :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» سالار زینب(س) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» الشام الشام الشام... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» سالار زینب(س) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» یا حسین(ع) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» خیال ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» یا عقیلة العرب :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» دِیر ِ راهب :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» سالار زینب(س) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» یا حسین(ع) :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» تمام دخترکان را نشانه میکردند :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» یا رضیع الصغیر :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» سالار زینب(س) :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» امان از دل زینب(س) :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» اللهم الرزقنا کربلا :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» یا اباعبدالله :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» یا سیدنالعطشان :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» یا مظلوم :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» امیری حسینٌ و نعم الامی :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» ای روزگار... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» یا قتیل العبرات :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» یا سیدنالعطشان :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» یا اباعبدالله :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» یا قتیل العبرات :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» یا غریب المُشَّرَد :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
» باز باران با ترانه ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦
» دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦
» و محرم نزدیک است ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦
» عید ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٤
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۱
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۸
» مراقب افرادی که همرنگ جماعت میشن باشید... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۸
» شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٧ :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٧
» شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٧ :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٧
» العجل ... :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٧
» دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢
» دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢
» انار :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢
» امروز روز حرکت کاروان حسین بن علی (ع) به سمت کربلا ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢
» دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢
» ارقام انار ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢
» انار ساوه ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢
» یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۱ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۱
» یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۱ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۱
» ای وای از دلت - بمیرم برای تو (شعر شهادت امام محمد باقر علیه السلام) :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۱
» شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳
» شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳
» شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳
» فیلم سینمایی دل شکسته .... :: شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳
» من نمی توانم ، شما بخونید و بخندید ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٠
» چمران و عشق ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٠
» تست روانشناسی : الگوی زندگی شما کیست؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩
» قرار نبود!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩
» چقدر زیباست ، ای کاش . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩
» اینک پسری از تو یتیم است در اینجا/ در حسرت یک شب که پدر داشته باشد :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩
» دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸
» http://saman13.persianblog.ir :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸
» دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸
» " یـــــــــــاد تـــــــــو " :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸
» دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸
» ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸
» ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸
» یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧
» یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧
» یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧
» شنبه ۱۳٩٢/٧/٦ :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٦
» شنبه ۱۳٩٢/٧/٦ :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٦
» نصوح، مردی که در حمام زنانه کار می کرد ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٢
» دانش آموزی که امروز بدون پدر باید به خانه برگردد . . . :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱
» قضاوت ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱
» اولین تکلیف مدرسه ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱
» تایستان >> پاییز :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳۱
» بوی ماه مهر :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳۱
» بی قرار ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳۱
» یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳۱ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳۱
» یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳۱ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳۱
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» دلتنگم! :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» دلم تنگ است ... :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» کاش ... :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» پائیز ... :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» تنهایی ... :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» دار ... :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» نشسته ام ... :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» دلتنگی ... :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» بعضی ها !!! :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» آمدی و رفتی ؟!!! چه آمدنی ، چه رفتنی !!! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست/ فاضل نظری :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» لاف عشق و گلـه از یار زهی لاف دروغ ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» بوی پائیز می آید ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» برای سلامتی او هر روز صدقه میدهم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» پستچی :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥
» یک چشمه - مجید تال :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥
» شعر مریم سقلاطونی برای امام رضا(ع) :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥
» یکشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٤ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٤
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۳ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۳
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢
» یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳
» یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳
» یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳
» یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳
» یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳
» یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳
» پسندم آنچه را جانان پسندد . . . :: جمعه ۱۳٩٢/٤/٢۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٩ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٩
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٩ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٩
» شنبه ۱۳٩٢/۳/٤ :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٤
» شاید زیبا ترین پپام روز پدر . . . :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢
» روز پدر . . . :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» روز پدر ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» روز پدر ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» روز پدر ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» روز پدر ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» شاید جشن روز پدر . . . :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» حرف حساب :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» پیام تبریک روز پدر ، روز پدرتون مبارک !!! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/٢٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/٢٤
» برگرد . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/٢٤
» . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/٢٤
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢۳ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢۳
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢۳ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢۳
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢۳ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢۳
» شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱
» شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱
» شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۸ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۸
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧
» به دلم افتاد تصویر چند قنوت زیبا را بگذارم . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٦ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٦
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٦ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٦
» شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» سکوت ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» برای خداحافظی خیلی دیر بـود . . . :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» عهد آدم . . . :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» دل شیدا . . . :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» به مناسبت این روزها . . . :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» سوء تفاهم . . . :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چند نفر به یک نفر ؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» روز آن فرشته بی مانند هستی مبارک :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» امشب من دعا می کنم همه آمین بگویند . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سلام . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» امشب . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» درد . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» و باز هم . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» یادته ؟ واقعا هنوز یادته ؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» بد منم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» یک عمر گذشت . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٠
» متنفرم . . . :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» خدا . . . :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» سلام . . . :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» این تلفن همراه عجب اختراع عجیبی بود ، برای چه اختراع شد ! چه کرد !!! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» کاسه خون . . . :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» ن والقلم . . . :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» زندگی . . . :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» گاهی دلم می گیرد... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» دوای دل گرفته :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» عرض تسلیت . . . :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۸
» مادرم ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱ :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» . . . :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» شعر زیبایی از یک یار عزیز و قدیمی !!! :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٧
» و چه زیبا . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/۱۳
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧
» بلاتکلیفی !!! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳
» سحر آمدم به کویت . . . :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٩
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦
» خیمه ها می سوزد و شمع شب تار عزاست کربلا ماتم سراست . . . :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦
» بس کن رباب . . . :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٦
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٥ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٥
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٥ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٥
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٥ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٥
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٥ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٥
» دوشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٤ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٤
» این هم تصویر شاعر عزیز و دلسوخته اهل بیت (ع) محمد علی رحیمی و شعری از ایشان :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٤
» دوشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٤ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٤
» دوشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٤ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٤
» جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱ :: جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱
» جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱ :: جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۱
» نرگسا! آنشب مرا بی تو نوایی بود و بس :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸
» دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٧ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٧
» شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۳ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۳
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٢
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٢
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠
» دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠
» یکشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٩ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٩
» غدیر آغاز همه خوبیهاست خوبان . . . :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢۳
» عید غدیر خم مبارک باد :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢۳
» کافی است انار دلت ترک بخورد . . . :: شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٤
» مهربانم :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۸
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥
» تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی . . . :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥
» باز دیشب باران بارید . ای خدا . . . :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳
» یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۸ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۸
» مهربانم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۸
» دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧
» دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧
» شنبه ۱۳٩٠/٤/٢٥ :: شنبه ۱۳٩٠/٤/٢٥
» عزیز تولدت مبارک :: شنبه ۱۳٩٠/٤/٢٥
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٢
» ولادت علی اکبر (ع) مبارک باد . :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٢
» اعتراف نزد کیشیش در باره یهودی بزدل :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» تقدیم به او . . . :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» میلاد اباعبدالله حضرت امام حسین (ع) مبارک باد . :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/۱٤
» گپی با خدا ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/۱٤
» ببخشید آقا! من می تونم یه کم به خانوم شما نگاه کنم و لذت ببرم؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱
» عدالت ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» ترس . . . :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» اس ام اس روز مرد :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
» روز پدر ... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
» سالی گذشت ، باز نیامد وعید شد ... ( روز پدر ) :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
» شعر روز پدر ... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
» دهم رجب میلاد حضرت علی اصغر مبارک باد :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳
» السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع) :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
» بوی سیب ... :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
» آبی آرام ... :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
» آقا تابستان آمد و دل ما بی قراری می کند :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
» همسفر ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
» خیانت ... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٥
» محمد صالح علاء خطاب به حضرت قائم (عج) :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» ولادت حضرت زهرا(س) مبارک باد . :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» اس ام اس روز زن ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» اس ام اس روز زن ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» دوبیتی هایی از " جلیل صفربیگی " :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» نخل امید من آخر به ثمر می‏آید؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
» این جمعه خسته بودیم بگذار جمعه بعد ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
» صدای شیهه رخش ظهور می آید ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
» سه شنبه ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
» هفتمین جمعه سال :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
» سلام پروانه :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» مادر ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» حسین ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» فاطمه . . . :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» کوچه . . . :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» . . . :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» فاطمه . . . :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» یا فاطمه ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» فاطمیه آمد . . . :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» میلاد حضرت زینب (س) :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» خاکبوس همه ی شهیدان . . . :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۸
» فقط ترانه سرودیم - نان در آوردیم . . . :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۸
» السلام علیک یا اباعبدالله (ع) :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۸
» یک غزل... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۸
» یکشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٤ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٤
» بهار ... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
» امان از وقتی که شهدا دست رد به سینه کسی بزنند ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
» یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
» این پیام را از عزیزی دریافت کردم که برام خیلی با ارزش بود : :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
» امسال هم بدون تو تحویل می‌شود؟ :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» اتل‌ متل‌ یه‌ بازی‌ ... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» الو الو کربلا :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۱ :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» صلوات ... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» گناهان یک شهید 16 ساله !!! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» نردبانی تا خدا :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٩
» 18 مناجات بسیار زیبای و خواندنی شهید دکتر چمران :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٩
» هدیه حاج حسنعلی نخودکی به امام (ره) :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸
» هدیه حاج حسنعلی نخودکی به امام (ره) :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸
» ماه‌ «بنی‌ هاشم‌» اگر نیستی‌/ خود بگو ای‌ ماه‌ترین‌ کیستی‌ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
» آتش زدن و اهانت به قرآن :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/٢۳
» شعر رمضان :: شنبه ۱۳۸٩/٥/٢۳
» جاسبی ... :: جمعه ۱۳۸٩/٤/٤
» شعری درباره وقف دانشگاه آزاد اسلامی :: جمعه ۱۳۸٩/٤/٤
» مادر ... :: دوشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٧
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/٧ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/٧
» امام رضا و شعری از :‌سهِیل محمودی :: جمعه ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» سلام على آل طه و یاسین ... :: جمعه ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» خیمه های سوخته :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٦
» عمه جان ... :: شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٥
» تقدیم به ساقی ادب... :: شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٥
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱ :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱
» و محرم ... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٦
» و باز هم غدیر و محمد علی رحیمی ... :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٦
» تازه‌ترین شعر علیرضا قزوه درباره عید غدیر خم :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٠
» شعری در پاسخ شعر مقام معظم رهبری(مدظله) :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٠
» شعری از مقام معظم رهبری با عنوان مناجات ناشنوایان : :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۸
» شعری از مقام معظم رهبری با عنوان مناجات ناشنوایان : :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۸
» عید فطر ... :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٩
» شب قدر ... :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٧
» سب قدر ... :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٧
» شب قدر ... :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٧
» شب قدر ... :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٧
» بوسیدن ... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٢۸
» میلاد آفتاب ... :: جمعه ۱۳۸۸/٥/۱٦
» آقا جان ... :: جمعه ۱۳۸۸/٥/۱٦
» آقاجون زبانم لال...زبانم لال... :: جمعه ۱۳۸۸/٥/۱٦
» آقا جان ... :: جمعه ۱۳۸۸/٥/۱٦
» آقا جان ... :: جمعه ۱۳۸۸/٥/۱٦
» آقا جان ... :: جمعه ۱۳۸۸/٥/۱٦
» از دفترچه خاطرات یک لباس شخصی :: دوشنبه ۱۳۸۸/٥/٥
» طرح های جدید برای انقلابهای مخملی! :: دوشنبه ۱۳۸۸/٥/٥
» میلاد حسین بن علی (ع) مبارک باد . :: یکشنبه ۱۳۸۸/٥/٤
» نقشه جدید ایران از سوی ستاد سبز منتشر شد :: یکشنبه ۱۳۸۸/٥/٤
» تقلب در کنکور سراسری :: یکشنبه ۱۳۸۸/٥/٤
» یکشنبه ۱۳۸۸/٥/٤ :: یکشنبه ۱۳۸۸/٥/٤
» به خودتان نگیرید! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٥/٤
» از سکوت تا سقوط :: یکشنبه ۱۳۸۸/٥/٤
» جمعه ۱۳۸۸/٥/٢ :: جمعه ۱۳۸۸/٥/٢
» جمعه ۱۳۸۸/٤/٥ :: جمعه ۱۳۸۸/٤/٥
» و جمعه ای دیگر ... :: جمعه ۱۳۸۸/٤/٥
» ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند . :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/٢
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٧ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٧
» دیدی که رسوا شد دلم ... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٧
» شهید دکتر محمود احمدی نژاد :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٧
» انتخابات تمام شد و روسیاهیش ماند به ... :: دوشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٥
» یکشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٤ :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٤
» جمعه ۱۳۸۸/۳/٢٢ :: جمعه ۱۳۸۸/۳/٢٢
» یا صاحب الزمان :: جمعه ۱۳۸۸/۳/٢٢
» این شعر از عزیزی واصل گردید که عزتش اجازه عدم درجش را نداد . :: شنبه ۱۳۸۸/۳/۱٦
» خدای من چقدر بین دو انسان ! می توان شاهد تفاوت بود ؟ :: شنبه ۱۳۸۸/۳/۱٦
» نتایج مناظره 15 خرداد احمدی نژاد و موسوی ... :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥ :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» قضاوت ... :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» فرزند پیامبر ... :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» بدون شرح ... :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» تفاوت در سبک زندگی ... :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» بدون شرح ... :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» با علی در بدر بودن شرط نیست :: ای برادر نهروان در پیش روست :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» انقلاب جهانی .... :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥ :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» امشب ... :: دوشنبه ۱۳۸۸/۳/٤
» نو جان ... :: دوشنبه ۱۳۸۸/۳/٤
» فاطمه ... :: دوشنبه ۱۳۸۸/۳/٤
» جمعه ۱۳۸۸/۳/۱ :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱
» فاطمه . . . :: جمعه ۱۳۸۸/٢/٢٥
» جمعه ۱۳۸۸/٢/٢٥ :: جمعه ۱۳۸۸/٢/٢٥
» جمعه ۱۳۸۸/٢/۱۸ :: جمعه ۱۳۸۸/٢/۱۸
» پنجشنبه ۱۳۸۸/۱/٢٧ :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱/٢٧
» پیام عیدانه یک دوست عزیز و ... :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱/٩
» درمانده از این دنیا ... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» وسکوت تو جواب همه مسئله هاست ... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد ... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٥ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» آقاجون... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٦
» یا امام رضا(ع) :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٦
» یا امام حسن(ع) :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٦
» بی قراری :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢
» جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢ :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢
» بهشت / جهنم :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢
» دیشب ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢
» بعد از این ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢
» آه ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢
» ای کاش ... :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
» و جمعه ای دیگر بدون او غروب شد . . . :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۱ :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۱ :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۱ :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» یادمان باشد اگر حال خوشی دست داد / جز برای فرج یار دعایی نکنیم :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» عشق . . . :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۸
» باز هم جمعه شد و ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/٤
» سمت تو می روند تمام قطار ها... :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/٤
» غروب جمعه ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/٤
» غزه ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» غزه ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» و عاشورا ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» و عاشورا ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» از تو می گویند ... :: شنبه ۱۳۸٧/٩/۳٠
» غدیر سر آغاز همه خوبیها . . . :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٢٦
» اولین واژه که آمد به زبان فاطمه بود . . . :: جمعه ۱۳۸٧/٩/٢٢
» و انتظار بسی دشوار می ماند ... :: جمعه ۱۳۸٧/٩/٢٢
» شعر زیبایی از زمزمه های دلتنگی دوست عزیزم : سیما صاحبی :: جمعه ۱۳۸٧/٩/٢٢
» دختری عصمت فروشد بهر نان خانه ای؟؟؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» این چه رازی است ... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» مانده ام با غم هجران نگارم چـه کنـم .... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» و فردا باز جمعه ای دیگر . . . :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» یه قل دو قل ... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» دو دستم ساقه سبز دعایت . . . :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۳
» گفتم زعشق بازی در کس نشان ندیدم ، :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۳
» ... و تو واقعا بخاطر کی زنده ای ؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۳
» خیانت چیست ؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۳
» و فاطمه زیباترین نام هستی . . . :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۳
» شنبه ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: شنبه ۱۳۸٧/۳/٢٥
» شنبه ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: شنبه ۱۳۸٧/۳/٢٥
» خوابم نمی برد . . . :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
» دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦ :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
» دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦ :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
» دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦ :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
» دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦ :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
» دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦ :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
» دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦ :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
» رفیقا م کا شکی روزی بفهمن . . . :: شنبه ۱۳۸٧/۳/٤
» شنبه ۱۳۸٧/۳/٤ :: شنبه ۱۳۸٧/۳/٤
» « اللّهَمَّ عَجِّلْ لِوَلِیَکَ الْفَرَجْ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» :: شنبه ۱۳۸٧/۳/٤
» چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۱ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۱
» دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۳٠ :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۳٠
» دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۳٠ :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۳٠
» دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۳٠ :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۳٠
» دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۳٠ :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۳٠
» به یاد میهمان دو روزه مان . . . :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٩
» برای عشق . . . :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٩
» خوش بحال اینا . . . :: شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۸
» شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۸ :: شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۸
» شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۸ :: شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۸
» تو اگه پرنده باشی چشای من آسمونه . . . :: شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۸
» من هنوز تو را دارم... :: شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۸
» تاول زده‌ام، سوخته‌ام، بغض بهارم . . . :: شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۸
» چشم تو پر از زیبایی است . . . :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧
» یادت بخیر . . . :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧
» کجا بودی ؟ . . . :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧
» شعر :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧
» میتونی نگاهم نکنــــی اما نمیتــونی . . . :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧
» وصل . . . :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧
» عاشقت خواهم ماند . . . :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧
» همسفر عشق . . . :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧