آقا . . .

 

به شیشه های اتاقم دوباره ها کردم

و از نوشتن اسمت بر آن حیا کردم

به روی شیشه کشیدم عکس یک گنبد

به پای شیشه نشسته رضا رضا کردم .

 

/ 4 نظر / 29 بازدید
هستی خانم

15 ساله منتظرم امام رضا بطلبه برم زیارت-ولی نمی طلبه- امروز اتفاقی اومدم اینجا- با این شعر اشک تو چشمام جمع شد-مرسی

[تایید]

[تایید]

م

انگاه که خوارج بین یمین و یسار جنگ درست کنند امن ترین نقطه جهان اغوش توست یا امام رضا