غدیر سر آغاز همه خوبیها . . .

باده بده ساقیا، ولى زخمّ غدیر چنگ بزن مطربا، ولى به یادامیر
تو نیز اى چرخ پیر بیا ز بالا به زیر داد مسرّت بده، ساغر عشرت بگیر
بلبل نطقم چنان قافیه پرداز شد که زهره در آسمان به نغمه دمساز شد
محیط کونو مکان دایره ساز شد سرور روحانیان هوالعلى الکبیر
نسیم رحمت وزید، دهر کهن شدجوان نهال حکمت دمید پر ز گل ارغوان
مسند حشمت رسید به خسرو خسروان حجاب ظلمتدرید ز آفتاب منیر
وادى خمّ غدیر منطقه نور شد یا ز کف عقل پیر تجلّى طور شد
یا که بیانى خطیر ز سرِّ مستور شد یا شده در یک سریر، قِران شاه و وزیر

/ 1 نظر / 9 بازدید
ایرانی

پیش آتش بازی چشمت، زمستان قصه ایست از تو می گویند پیرانِ شبِ آبادی ام ...