آخ دلم ...

 

 

گاهى دلم هیچ چیز نمیخواهد جز گپ ریز ریز با مادرم ،

هى من حرف بزنم

هى او چاى تازه دم بریزد

هى چایم سرد بشود، هى دلم گرم 

آنجا که چایت سرد میشود و دلت گرم ، خانه *مادر* است

 

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید