همیشه فکر می کردماگه یه روز نباشی می میرم .......

اما من نمردم من داغون شدم ........

 خیلی دلم میخواد بگم فراموشت کردم ......

 ولی واقعیت اینه که نمی تونم فراموشت کنم .

خیلی دلممی خواد خوابتو ببینم ولی از وقتی که رفتی چشمام خیسه و خواب به چشمام نمیاد .

یادته اشکامو پاک می کردی ؟؟؟؟؟؟؟

می خوام بخوابم خوابتو ببینم .........

اشکامو پاکمی کنی ؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 5 بازدید