...

...
دلم هوای تو کرده شه خراسانی ..
چه می شود که بیایم حرم به مهمانی...؟
دلم زکثرت زشتی بریده آقاجان...
عنایتی که بیایم، تویی که درمانی....

 

/ 3 نظر / 34 بازدید
طلبه

گفت عقلم این همه مشهد دلت را می زند آمدم صدمرتبه یک بار تکراری نشد ...

کیمیا

عالی

م

خیلی هم عالی