دل    بی قرار     نیست    ادا  در  می اوریم

چشم انتظار   نیست    ادا    در  می اوریم

عمریست   در    تلاطم    دنیا و  لذت است

وقف     نگار     نیست   ادا    در  می اوریم

مرغی که     هرزمان سر  یک   بام می پرد

دنبال      یار     نیست     ادا   در  می اوریم

قلبی که دل به صحبت سرما سپرده است

فکر    بهار      نیست     ادا    درمی اوریم

اصلا   دلی    که    مست  ربا  و  ریا  شود

گوشش    به  کار  نیست  ادا در می اوریم

برلب دعای ندبه و دل غرق شهوت است

این   انتظار    نیست    ادا   در می اوریم

*

آقا    محب      واقعیت    در    میان     ما

یک   از   هزار نیست   ادا  در  می اوریم

/ 1 نظر / 6 بازدید
م.خاتمي

دل بی قرار نیست ادا در می اوریم آفرين زيبا و حقيقي شعر ميگي.به ديدار هم كاش عادت كنيم[گل]