فقط بعضی از خانم ها ...امروز خودم شاهد بودم یه سری از خانم ها وقتی به سرعتگیر میرسن تقریبا از ماشین پیاده میشن دو سرشو میگیرن میزارنش اونور دست انداز که یه وقت ماشین آسیب نبینه ، اخه مسلمون ماشین پشت سری شاید حواسش نباشه شما خانومی ...

 

/ 0 نظر / 38 بازدید