و انتظار بسی دشوار می ماند ...

گر نیایی تا قیامت انتظارت می کشم

منت عشق از نگاه پر شرارت می کشم

نازچندین ساله از چشم زیبایت می کشم

تا نفس باقیست اینجا انتظارت می کشم

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهربان

زيبا و قشنگ بود همه وبلاگ عالي پايدار باشيد [گل][لبخند][خداحافظ]