شیطان ...

گفتم : لعنت بر شیطان...

شیطان ظاهر شد در حالی که لبخندی روی لب داشت .

پرسیدم : چرا می خندی ؟

پاسخ داد : از حماقت تو خنده ام می گیرد .

پرسیدم : مگر چه کرده ام ؟

گفت : مرا لعنت می کنی ، در حالی که هیچ بدی به تو نکرده ام .

با تعجب سوال کردم :

....... پس چرا زمین می خورم ؟!

جواب داد : نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای .

نفس تو هنوز وحشی است ؛ تو را زمین می زند .

پرسیدم : پس تو چه کاره ای ؟

پاسخ داد :

هر وقت سواری آموختی ، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد.

فعلا برو سواری بیاموز ...!

/ 2 نظر / 26 بازدید
شارژ ارزان

فروش شارژ ايرانسل و همراه اول با تخفيف 20درصد شارژ 10 توماني را 8 تومان بخريد http://sharjmobi.tk