بهترین انتخاب

هـر سـحر آفتاب من مولاست   همه شب ها شهاب من مولاست به خراسان که جز کویرى نیست   عـلـت انـتـساب من مولاست سـینه ام دست رد زعالم خورد   آن کـه داده جواب من مولاست از هـر آن چه به عمر دل بستم   بـهـتـرین انتخاب من مولاست ورشـکستم به دور از این درگاه   چـون تـمام حساب من مولاست

 

/ 0 نظر / 7 بازدید