مادر ...

من گمان میکردم، رفتنت ممکن نیست

رفتنت ممکن شد! باورش ممکن نیست

 

دلم بهانه ات را می گیرد

چقدر امشب حس می کنم، نبود تو را

صدایت در گوشم می پیچد و من می گویم :

جانم، مرا صــــــدا کردی

دلم تنگ است

صدایم کن !

/ 0 نظر / 28 بازدید