کجا بودی ؟ . . .

کجا بودی وقتی برات شکستم
یخ زده بود شاخه گل تودستم
کجا بودی وقتی غریبی ودرد
داشت من تنهارودیونه می کرد
کجا بودی ببینی من می سوزم
عین چشات سیاهه رنگ روزم
سرزنشهای مردم رو شنیدم
هر چی که باورت نمی شه دیدم
کنایه ها شو نو به جون خریدم
نبود ستاره ام شبا گریه چیدم
کجا بودی وقتی اشکا م می ریخت
خون جای گریه از چشام می ریخت
کجا بودی وقتی که پرپرشدم
سوختم واز غمت خاکستر شدم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید