وصل . . .

ای خدا این وصل را هجران مکن
سرخوشان عشق را نالان مکن
بر درختی کاشیان مرغ توست
شاخ مشکن مرغ را پران مکن
شمع جمع خویش را برهم مزن
قصد این پروانه حیران مکن
نیست در عالم ز هجران تلخ تر
هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن

 

/ 0 نظر / 5 بازدید