سمت تو می روند تمام قطار ها...

خون شد ز دوری تو دل لاله زارها

ای علت شکفتن گل در بهارها

ما بی تو آه، آه، فقط آه، پشت آه

سخت اینچنین گذر روزگارها

ما تشنه توییم، خود تو، همین و بس

ما را به خال و زلف و لب و خط چه کارها

گاهی که باد عطر تو را پخش می کند

از راه می رسند یکایک بهارها

ای ایستگاه آخر دنیا، شب ظهور

سمت تو می روند تمام قطار ها

 

...

/ 0 نظر / 6 بازدید