میتونی نگاهم نکنــــی اما نمیتــونی . . .

میتونی نگاهم نکنــــی اما نمیتــونی جلـوی چشمای منو بگیری
میتونی بگی دوست ندارم اما نمیتونی بگی دوسم نداشته باش
میتونی از پیشــم بـری امـــــا نمیتـونی بگی دنبالم نیا
پس من نگاهت میکنم دوست دارم و تا ابد دنبالت میام 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
رز

عالی بود

رز

عالی بود