بی قراری

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست

بی هر لحضه مرا بیم فرو ریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق

وسکوت تو جواب همه مسئله هاست

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمدرضا

سلام. خوندن وبلاگتون لذتبخشه. کاش هر شعری را که از جایی نقل میکنید، آدرسش را هم بدهید که ما اگر خواستیم بیشتر از آن شاعر بخوانبم بتوانیم.