...

 

خاتون شهر آینه هایی؛بزرگوار/زهرای(س)شهر یثرب مایی؛بزرگوار

/چشم ملک ندیده دمی سایه ی تو را/ناموس بارگاه خدایی بزرگوار

/ ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س)مبارک باد/

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
خسرو پیری

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…[گل][گل]