و عاشورا ...

بی شرم نشسته بود بر سینه شـــاه

یک بانــــوی قد خمیـده می کرد نگــاه

از چشم زمین و آسمان خون میریخت

لا حول و لا قوه الا بالله

/ 1 نظر / 6 بازدید