و فردا باز جمعه ای دیگر . . .

در ســر بجز از عشق هوای دگرم نیست

غیر از گل یاد تو کسی دور و برم نیست


آشفتــه تـــر از زلــــف پریشان تو هستم

آرامشــــی از بهـــر دل در به درم نیست


تو سبـــز تــر از باغ بهــــاری و من اما

خشکیده گیاهم که دگر برگ و برم نیست


خون شـــد دل ســرگشته ام از تیغ جدایی

بر تـن بجز از زخمـــه صدها تبرم نیست


تقدیر من این بود که چون شمع بســـوزم

زین آتش جانسوز دریغــــا حــذرم نیست


مجنـــون صفـت آواره صحــرای جنـونم

وقتی که به کوی تو عزیزم گذری نیسـت


ترسم همه آن است پس از این همه دوری

آن روز بیـایـی کــه نشــــان و اثرم نیست

/ 1 نظر / 7 بازدید
عشق

بسیار دل انگیز و دلربا بسان کلام های همیشگی ات ...........................[قلب]